RFID Nasıl Çalışır

Radyo Frekansı ile Tanımlama (Radio Frequency Identification – RFID) teknolojisi, radyo frekansı kullanarak nesneleri tekil ve otomatik olarak tanıma yöntemidir. Canlı veya cansız her türlü nesnenin dokunmaya gerek kalmadan belli bir mesafeden tanınmasında ve izlenmesinde kullanılır. RFID, temel olarak bir etiket ve okuyucudan meydana gelir. Nesnelerin bilgilerini almak, saklamak ve göndermek gibi fonksiyonlarla programlanabilirler.

RFID Teknolojileri tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de giderek yaygınlaşmaktadır. Otomotiv, akaryakıt, lojistik, perakendecilik, tarım, sağlık, ilaç, tekstil, eğitim, finans, bankacılık, enerji, kamu, üretim, güvenlik, turizm gibi pek çok sektörde yaygın ve aktif bir şekilde kullanımı sağlanabilmektedir. Operasyonel maliyetleri oldukça azaltmakta, iş akışlarını hızlandırmakta, verimliliği ve kârlılığı artırmaktadır.

RFID genellikle barkod ile karşılaştırılır fakat bunlar iki farklı teknolojidir ve uygulamaları bazen benzerlik gösterse de farklıdır. En büyük fark; barkodu okumak zorunda olan bir tarayıcının etiketi görmesi gerekir. Bu yüzden kullanıcılar tarayıcıyı barkoda tutup okutmak zorundadır. RFID Teknolojisi’nde ise buna gerek duyulmaz. Çünkü RFID etiketleri RFID okuyucunun en fazla 3-4.5m uzaklığında olduğu sürece okunabilir.

RFID Teknolojisi konusunda daha fazla bilgi sahibi olmak, avantajlarını öğrenmek ve proje teklifleri için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Leave a Comment